اختلال بازی رسما به‌عنوان اختلال روانی معرفی شد

کدام شبکه های اجتماعی کاربر فعال بیشتری دارند؟ اختلال بازی رسما به‌عنوان اختلال روانی معرفی شد jyhhh

🔹سازمان جهانی بهداشت (WHO) بطور رسمی اختلال بازی یا همان اعتیاد به بازی های دیجیتال را به‌عنوان یک اختلال روانی رسما به فهرست طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD) افزود.

🔹پیش‌بینی می‌شود کشورهای جهان از سال ۲۰۲۲ اجرای برنامه‌های پیشگیری و درمان برای این اختلال را آغاز کنند.

🔹سازمان جهانی بهداشت در تعریف اختلال بازی گفته: یک الگوی تکراری و آنچنان حاد که روی دیگر جنبه‌های زندگی تاثیر بگذارد و بر آنها اولویت پیدا کند.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*