این تصویر باکتری های ناقل بیماری روی صفحه موبایل شماست

حذف افراد خطرناک از فیس بوک به خاطر نفرت پراکنی این تصویر باکتری های ناقل بیماری روی صفحه موبایل شماست Rofl2

🔹کثیفی صفحه تلفن همراه 18 برابر بیشتر از سنگ توالت است!

صفحه تلفن همراهتان را مرتب با الکل تمیز کنید و هیوقت در دسترس کودکان قرار ندهید!

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*