تلاش دولت انگلیس در محدود کردن شبکه های اجتماعی

تلاش دولت انگلیس در محدود کردن شبکه های اجتماعی تلاش دولت انگلیس در محدود کردن شبکه های اجتماعی a052303d 0257 4d34 af77 ad75d5153127 1

دولت انگلیس قصد دارد با وضع قوانین جدید و جریمه بر سیطره شرکت های بزرگ فناوری و شبکه اجتماعی بر اینترنت پایان دهد. در نتیجه فشار دولت این کشور بر شبکه اجتماعی هر روز بیشتر می شود.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*