ربات های تحویل کالای آمازون در یک شهر مجازی آموزش می‌بینند

ربات های تحویل کالای آمازون در یک شهر مجازی آموزش می‌بینند

🔹مدیر این پروژه گفته آمازون توضیح داده که هدف اصلی این پروژه توسعه ربات هایی است که به هیچ عنوان جلب توجه نکنند و به نوعی در محیط محو شوند.
🔹این هدف تا حدی به وسیله طراحی دوستانه این ربات و تایرهای کوچک و رنگ آبی اش محقق شده است. به گفته او این ربات از عمد “خسته کننده” طراحی شده.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*