طبق گزارش اخیر فوربز از هر ۵ برند از ۱۰۰برند برتر، یکی از آنها شرکت فن آوری است.

طبق گزارش اخیر فوربز از هر ۵ برند از ۱۰۰برند برتر، یکی از آنها شرکت فن آوری است.

پس از شرکتهای تِک با ارزش برندی ۹۵۷میلیارد دلار، شرکتهای خدمات مالی و خودرو به ترتیب با ۱۳ و ۱۱برند بیشترین تعداد از ۱۰۰برند برتر را تشکیل میدهند.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*