مارک زاکربرگ بیان داشت ما نمی توانیم دخالت های انتخاباتی دولت روسیه را به تنهایی متوقف کنیم

مارک زاکربرگ بیان داشت ما نمی توانیم دخالت های انتخاباتی دولت روسیه را به تنهایی متوقف کنیم

وی در جشنواره ی ایده های آسپن کلرادو بیان داشت که پاسخ فیس بوک به دخالت ها در انتخابات 2016، بر روی سایر ملت ها نیز اثرگذار بود و آن ها نیز خودشان را کنار کشیدند و ما به عنوان یک دولت خصوصی ابزار خاصی برای متوقف کردن کامل دولت روسیه در دست نداریم اما قطعا دولت آمریکا این ابزار را در دست داشته و با دخالت می تواند این موارد را حل و فصل کند.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*