کدام شبکه های اجتماعی کاربر فعال بیشتری دارند؟

کدام شبکه های اجتماعی کاربر فعال بیشتری دارند؟ کدام شبکه های اجتماعی کاربر فعال بیشتری دارند؟ types of social media content

رتبه اول شبکه های اجتماعی با بیشترین کاربران فعال ماهانه متعلق به فیسبوک و رتبه دوم و سوم و چهارم مربوط به شبکه های اجتماعی زیر مجموعه فیسبوک است.

فیسبوک:  2 میلیارد و 375 میلیون

واتساپ:  1 میلیارد و 500 میلیون

مسنجر:  1 میلیارد و 300 میلیون

اینستاگرام:  1 میلیارد

توییتر:  330 میلیون

 

 

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*