کشتی های خودران در سکوت راهشان را به اقیانوس ها باز می کنند

کشتی های خودران در سکوت راهشان را به اقیانوس ها باز می کنند

🔺این کشتی ها در ابتدا دارای خدمه خواهند بود، اما با پیشرفت تکنولوژی برخی از آن ها ممکن است از سال 2020 بدون هیچ خدمه ای وارد آب ها شوند.

🔺 سنسورهای مختلفی که روی بدنه این کشتی ها نصب می شوند به بررسی آب های اطراف با دقتی فوق العاده خواهند پرداخت. افراد نیز با استفاده از ارتباطات ماهواره ای از کیلومترها دورتر قادر به کنترل این کشتی های خودران در مواقع لزوم خواهند بود.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*