استفاده چینی‌ها از اپلیکیشن مجهز به هوش مصنوعی برای اجرای قانون سخت‌گیرانه تفکیک زباله

استفاده چینی‌ها از اپلیکیشن مجهز به هوش مصنوعی برای اجرای قانون سخت‌گیرانه تفکیک زباله

🔸طبق قانون جدید، شهروندان شانگهای باید زباله‌های «تر»، «خشک»، «خطرناک» و قابل بازیافت را از هم تفکیک کرده و در سطل‌های مخصوص بیندازند. 🔸به دلیل ناآشنایی با انواع زباله، شهروندان