طرح اینستاگرام برای مخفی کردن لایک‌ها؛ سلامت روان کاربران بهبود می‌یابد؟

wwdc 2019 طرح اینستاگرام برای مخفی کردن لایک‌ها؛ سلامت روان کاربران بهبود می‌یابد؟ 456

لایک، به نوعی ابزاری قوی برای اندازه گیری محبوبیت محتوا در این شبکه اجتماعی است. با این حال مدیران فیسبوک می‌گویند برای پنهان کردن آن دلایل محکمی دارند.اینستاگرام می‌گوید با