موبایل و تبلت عامل ایجاد برجستگی بالای گردن جوان‌ها

موبایل و تبلت عامل ایجاد برجستگی بالای گردن جوان‌ها

🔹پژوهشگران استرالیایی، دریافته اند که نسل جدید، پشت سرشان، برجستگی دارند. 🔹 آنها بزرگ بودن این استخوان در جوان‌ها را به طرز قرار گرفتن سر و گردن هنگام استفاده از گوشی و تبلت مرتبط دانسته‌اند.